Proiect

Obiectivul general al seminarului este de a dezvolta o aplicație web Single-Page folosind un framework bazat pe componente și un backend RESTful API cu stocarea datelor într-o baza de date relațională.

The main goal of the WebTech lab is to develop a Single-Page web application using a component based framework on frontend and a RESTful API for backend. Data will be stored in a relational database.

Specificații/teme: