Un API RESTful reprezintă în general o interfață peste datele aplicației ce permite realizarea operațiilor CRUD

  • Create
  • Read
  • Update
  • Delete

Interfața este realizată implementând protocolul HTTP. Astfel pentru fiecare operație îi corespunde o metodă HTTP

 

Un endpoint dintr-un API este descris prin

  • [HTTP_METHOD] [ENTITY_ADDRESS]?[PARAMETERS]
  • [REQUEST_HEADERS]
  • [REQUEST_BODY]
  • [RESPONSE_STATUS]
  • [RESPONSE_HEADERS]
  • [RESPONSE_BODY]

De exemplu pentru a obține datele pentru o listă de autori

GET /authors/?sortBy=name&order=ASC

Raspuns:

Status: 200 OK

Content-Type: application/json

[{“name”:”First Author”}, {“name”:”Second Author”}]

În acest stil de dezvoltare aplicația pe care o realizezi presupune existența unui back-end care oferă accesul la date, respectiv una sau mai multe interfețe cu utilizatorul denumite aplicații front-end.

Resurse cu care să aprofundezi acest stil de arhitectură

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *